סרטן הערמונית מתקדם

הגדרות

כאשר התאים הסרטניים של חולה ממוקמים אך ורק בבלוטת הערמונית ניתן להגדיר את מחלתו כ”סרטן הערמונית מקומי”.  מצב בו חולה טופל טיפול מקומי ראשוני בסרטן הערמונית (למשל בניתוח להסרת הערמונית או למשל בהקרנות) ולאחר זמן ה-PSA מתחיל לעלות ניתן להגדיר את מצב מחלתו כ”סרטן הערמונית מתקדם”.

כאשר ודאי שסרטן הערמונית פורץ מבלוטת הערמונית ומתפשט ושולח גרורות למקומות אחרים בגוף הוא נקרא “סרטן הערמונית גרורתי”.  מצב בו החולה סובל מ”סרטן הערמונית גרורתי” או מ “סרטן הערמונית מתקדם” הינו מצב חדש הדורש טיפולים השונים מהטיפולים שמקבל חולה “סרטן הערמונית מקומי”.

בדרך כלל, בכשמונים אחוז מהמקרים, סרטן הערמונית שפורץ מהערמונית שולח גרורות לעצמות. יעדים אופיינים להיקלטות הגרורות הם: עצמות אגן הירכיים, עצמות עמוד השדרה הצלעות וכו’. בשאר המקרים הסרטן שולח גרורות לבלוטות הלימפה.

בדרך כלל לבלוטות הקרובות, באזור אגן הירכיים ואחר כך בבלוטות לימפה אחרות שבגוף.  במקרים נדירים למדי, הגרורות נקלטות דווקא בריאות.  הגדרה: טיפול סימפטומטי – טיפול המשפיע על כל הגוף. למשל טיפול הורמונאלי או טיפול כימוטראפי.

יש לציין כאן כי הטיפולים ב”סרטן הערמונית גרורתי” חייבים להיות “טיפולים סימפטומטיים” שכן הטיפולים אמורים לפגוע בתאים הסרטניים שהתפשטו במקומות שונים בגוף ואף בתאים סרטניים שלא התגלו במערכות המיפוי השונות ושיתכן שממוקמים במקומות אחרים בגוף.  שני הפרקים הבאים יוקדשו לטיפולים הורמונאליים ולטיפולים כימותראפיים.

טיפולים במחלה מתקדמת

אודות המחבר