בנק קח-תן לתרופות

( יוזמה של פעיל העמותה יעקב ברנע )

 

הבנק מיועד בעיקר לטיפול בעודפים של תרופות יקרות  ויתנהל על פי העקרונות הבאים :

מי שבידיו תרופות שכבר אינו נזקק להן יכתוב לנו את כל הפרטים שלהלן :

1 . שם התרופה

2 . כמות שנותרה למסירה

3 . תאריך תפוגה

4 . מספר טלפון

המידע יישמר ע”י העמותה ויימסר לנזקק שפנה בבקשה.

כל המשך התקשורת יהיה ישירות בין הנזקק לבין התורם.

~    ~    ~    ~    ~

חשוב :

העמותה או מי מטעמה לא ערבים לאיכות התרופות או להתאמתן למטופל המקבל.

מעורבותה היחידה של העמותה היא אך ורק בהעברת מספרי טלפון בין חבריה.

על המקבל לבדוק היטב עם רופאיו אם התרופה מתאימה למצבו.

 

העמותה לא תישא באחרויות מכל סוג שהוא לגבי הפועל היוצא של מסירת מספר הטלפון של הנותן למקבל.

 

 

אודות המחבר

צור נושא חדש

3 תגובות
  1. אבי ברמן

    Nexium 40mg exp: 10/2021 56 Tablets
    Alloril 300 mg exp: 07/2021 30 Tablets
    Parmin 10 mg exp:08/2021 20 Tablets

  2. טל

    מחפש אבירטרון זיטיגה. תודה