הPSA – יכול להימצא בשני צורות במחזור הדם-

PSA המחובר לפרוטונים וPSA שאינו מחובר לפרוטונים, הנקרא PSA חופשי. בדיקת ה –PSA הרגילה מודדת את הסכום של ה PSA המחובר לפרוטונים והPSA חופשי. מחקרים מצאו שהיחס בין ה-PSA חופשי וה PSA עשוי להיות מדד לגבי מידת האגרסיביות של הסרטן. נמצא שהיחס של פחות מ 0.14 מעיד, בתנאים מסוימים, על מחלה אגרסיבית.

אודות המחבר