במדור זה מרוכזים מכתבי הערכה ותודה ללני שנכתבו בעיקר לרגל מספר פעולות שנעשו כדי שלני יקבל הכרה פומבית-ציבורית על פועלו:  מסיבת הסיום שנערכה לו כשהוא פרש מניהול העמותה, והמלצות לגופים ציבוריים להעניק לו פרס על מפעל חיים.

המכתבים הם של : איצי באר,  ……..

line

len_itzi

2

len_barnea
3

len_arik_markman

4

אודות המחבר