עמותת "חיים עם סרטן הערמונית" הגדירה לעצמה את מטרותיה כדלקמן:

 

 1. להגביר את המודעות למחלה בקרב הציבור.

הגברת המודעות עשויה להביא לידי גילוי מוקדם יותר של המחלה ובמיוחד בקרב
גברים הנמנים עם קבוצת הסיכון למחלה זו.

2. לספק תמיכה ועזרה לחולים בסרטן הערמונית ובבני משפחותיהם.

אנו מעמידים את ניסיוננו לטובת תמיכה בחולים חדשים, הן באשר למידע על אודות
דרכי הטיפול במחלה והן באשר לדרכי ההתמודדות עם המצב הנפשי.

3. לספק מידע כללי בקשר למחלת סרטן הערמונית.

כל פעילותה של העמותה נעשית על בסיס התנדבותי (אין בעמותה עובדים בשכר)
והתקציבים לפעילותה מבוססים על תרומות בלבד.

ניתן לשלוח תרומות לכתובת:

עמותת "חיים עם סרטן הערמונית"

לידי יצחק באר

מצפה הילה  2495300

טלפון 050-8228530

תרומות יתקבלו בברכה ובתודה.