הזמנה לחברי עמותת "חיים עם סרטן הערמונית"

לאסיפה הכללית השנתית

עמותת חיים עם סרטן הערמונית מקיימת את האסיפה הכללית השנתית ביום שני, 7/3/11, בשעה 19:00 בבנין יד שרה, רח' שמחה הולצברג 3, רעננה (מול בית לוינשטיין).

במשך השנה שעברה שלמתם דמי חבר ולכן אתם זכאים להשתתף במפגש. בנוסף, הינכם זכאים לקחת חלק בתהליך בחירת וועד העמותה ויושב ראש הוועד.  במפגש ניתן יהיה להעמיק את הידע ואת ההכרות על מגוון הפעילויות והפרוייקטים של העמותה בשנה שחלפה וכן על גיבוש התכניות לעתיד.  הינכם מוזמנים להציע הצעות ולהציע את מועמדותכם.

 סדר היום

  •       דו"ח יושב הראש לשנת 2010
  •       דו"ח מנהל הכספים לשנת 2010
  •       אישור תקציב לשנת 2011
  •      אישור תוכנית עבודה מוצעת לשנת 2011
  •       בחירת  וועד מנהל ובחירת  ועדת ביקורת.
  •       שונות

אם טרם שילמת דמי חבר בסך 100 ₪ לשנת 2011, או אם ברצונך לתרום לעמותה, אנא שלח צ'ק לכבוד:

 עמותת "חיים עם סרטן הערמונית"

 ת.ד. 5154, קציר, 37861.

             תודה!

אודות המחבר