27 בנובמבר 2009

שלום רב,

הנדון: הזמנה לאסיפה הכללית הראשונה של העמותה

אני מתכבד להזמינך, לאסיפה הכללית הראשונה של העמותה "חיים עם סרטן הערמונית", שתתקיים ביום חמישי, 24 בדצמבר 2009 בשעה 17:30 בבית "יד שרה" ברח' שמחה הולצברג 3 (פינת הרחובות אחוזה וירושלים) ברעננה.

על פי תקנון העמותה, אם לא יהיו נוכחים בשעה היעודה מספר חברים כנדרש, תידחה תחילת האסיפה בחצי שעה, ותתקיים בכל מספר משתתפים.

על סדר היום של האסיפה

1.דוח יו"ר העמותה וגזבר העמותה על פעילותה בשנת 2009;

2.אישור הצעת תוכנית העבודה לשנת 2010;

3.בחירת מוסדות העמותה (ועד העמותה וועדת ביקורת) ובעלי תפקידים;

4. דיון כללי.

חשוב לנו מאד לקבל אישורך להשתתפות באסיפה הכללית; תוכל לאשר ההשתתפות באמצעות הספח להזמנה זו, או בדוא"ל ליו"ר העמותה מר לני הירש —  עד ליום ו', 18 בדצמבר 2009.

טלפון נייד –  054-4570595 ; פקס – 04-6257151.

רצ"ב: תקציר הצעת התוכנית לפעילות העמותה בשנת 2010.

בברכה,

לני הירש

יו"ר העמותה "חיים עם סרטן הערמונית"

אודות המחבר